O firmě

Firmu ing. Michal Zaremba - GEOTA založil ing. Michal Zaremba v roce 1998, jako generační nástupce fy. ing. Jaroslav Tatýrek - GEOTA. Mateřská firma ing. J. Tatýrka zahájila svou činnost již v roce 1990 v oblasti prací pro Pozemkové úřady jako kancelář projektující i realizující jednoduché pozemkové úpravy a tvorbě geometrických plánů.

Fa ing. Michal Zaremba - GEOTA navazuje na práci svého předchůdce. Opustili jsme projekci pozemkových úprav a posunuli jsme svou kapacitu do oblasti inženýrské geodézie zvláší polohopisu a výškopisu. Další významnou oblastí byly práce pro Katastr nemovitostí - geometrické plány a v oblasti stavebnictví, kde poskytovala geodetický servis jak ve fázi projekčních prací, tak v průběhu samotné realizace a dokončení staveb.

Všechny výstupy prezentuje firma standardně v analogové i digitální formě.