Reference

TESCO Všetuly
- kompletní geodetický servis
- založení stavby a komunikace
- vytyčení a zaměření inženýrských sítí
- zaměření skutečného provedení stavby
- zhotovení geometrických plánů stavby a zpevněné plochy

VaK Kroměříž, měření objektů a zařízení ve správě VaK Kroměříž vč. nových řadů a přípojek, zaměření mapových podkladů akce odkanalizování oblasti Holešov sever.

Městské koupaliště Chropyně:
- kompletní geodetický servis rekonstrukce sportovního areálu
- založení stavby, zaměření skutečného provedení stavby vč. sítí, geometrický plán na změnu obvodu staveb a rozdělení pozemku

Geodetické práce pro stavební firmu RAPOS a.s.

Geodetické práce pro stavební firmu ROVINA Hulín a.s.

Založení stavby a zaměření skutečného provedení stavby kanalizačního přivaděče a kanalizačního řadu mezi obcemi Žopy, Dobrotice a Holešov.

Geodetické práce pro obecní úřady v regionu ( obec Rymice, Roštění, Ludslavice, Slavkov pod Hostýnem, Jankovice, Rusava, Třebětice, Němčice na Hané, Bílavsko, Brodek u Přerova a další).

městský úřad Holešov
- geodetické práce : polohopis a výškopis pro projekt obchvatu města
- rekonstrukce ulice Tovární, rekonstrukci fotbalového hřiště, lokalita Nad Sadovou
- zaměření pokládky optického kabelu ul. Tovární
- geometrické plány na rozdělení pozemků, vyznačení budov do KN.

Zakládání staveb:
- servis Renault Holešov
- nosné konstrukce sádrokartonových obkladů : objekt CAREFOUR, TESCO Malenovice
- výškové založení lesní komunikace Svatební lokalita Bunč
- založení úpravy toku Klanice ve Strání.

JACOM Holešov
- kompletní geodetický servis (polohopis, výškopis, zakládání staveb, zaměření skutečného provedení staveb, zaměření pokládky inženýrských sítí, geometrické plány na rozdělení pozemků a vyznačení staveb do KN, zpracování GIS).

Škoda Plzeň
- polohopisné a výškopisné zaměření hydrogeologických vrtů ve Škodě Plzeň
- lokality Hlavní areál, Doudlevce, Bolevec, Sulkov, Ejpovice, závod Rokycany, závod Klatovy, závod Ostrov nad Ohří.

Lesy ČR s. p.
- tvorba geometrických plánů na zaměření úpravy vodních toků, příprava smluv pro majetkoprávní vyrovnání geometrických plánů

HP-TRONIC
- zaměření polohopisu a výškopisu projekčních podkladů a pokládky silových kabelů a vodovodu - lokalita Léskové

Jihomoravská plynárenská a. s.
- zaměření pokládky silových kabelů

TELCOM Brno a.s.
- zaměření pokládky sdělovacích kabelů