Nabízené služby

Dokumenty ke stažení:

- důležité dokumenty


Práce v katastru nemovitostí :

  • geometrické plány pro vyznačení budov do Katastru nemovitostí vč. rozestavěných budov (podklad k získání úvěru)
  • rozdělení pozemků
  • vyznačení věcného břemene
  • vytyčování vlastnických hranic

Inženýrská geodézie:

  • polohopis a výškopis pro veškeré projekční práce
  • zakládání staveb
  • zaměření pokládky inženýrských sítí vč. přípojek pro VaK Kroměříž
  • zaměření skutečného provedení staveb
  • pasporty staveb

Majetkoprávní vztahy :

  • příprava podkladů ke smlouvám, tvorba smluv a zápisy geometrických plánů